Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

 • Nauka
  • Szkoły
   • Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej
   • Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby
   • Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej
   • Szkoła Podstawowa w Szczeglinie
   • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie
   • Zespół Szkół w Dąbrowie
   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sianowie
  • Przedszkola i Punkty Przedszkolne
   • Przedszkole Gminne w Sianowie
 • Policja
  • Policja
 • Sport
  • Orlik
  • Stadion
  • Hala
  • Skatepark
  • Łemblej
 • Urzędy
  • Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
 • Usługi dla mieszkańców
  • PSZOK
  • Handel- usługi hydrauliczne
  • "MISIOWA DOLINA" sala zabaw dla dzieci
 • Zabytki
  • Kościół pw. MB Królowej Polski
  • Kościół parafialny w Osiekach Kosz.
  • Kościół filialny w Suchej Koszalińskiej
  • Kościół parafialny w Sianowie
  • Kosciół parafialny w Siecieminie
  • Kosciół filialny w Dąbrowie
  • Kościół filialny w Karnieszewicach
  • Kościół filialny w Sierakowie Sł
  • Kościół filialny w Ratajkach
  • Kościół filialny w Sownie
  • Kościół parafialny w Szczeglinie
  • Ratusz w Sianowie
  • Brama Eklektyczna
  • Dworek w Osiekach
 • Straż miejska
  • Straż Miejska
 • Bez barier architektonicznych
  • Przychodnia Zdrowia,MGOPS, ŚDS
  • Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
  • Centrum Kultury
  • Kino Zorza w Sianowie
  • Szkoła Podstawowa Nr 2
  • Przedszkole Gminne w Sianowie
  • Poczta Polska
  • ZB ABK
  • Park Miejski
  • Straż Miejska
  • GWiK
  • ZAOO
 • Komputery
  • PogotowieKomputerowe / SerwisKomputerowy
Lista obiektów
Adres:
Zgłoś nowy punkt