Unia Europejska

Odpady komunalne

Mobilny Punkt Informacyjny w Sianowie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie, serdecznie zapraszają na indywidualne spotkanie – rozmowę ze specjalistą ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

-        wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,

-        środkach na otwarcie działalności gospodarczej,

-        dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,

-        finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,

-        zasadach pozyskania dofinansowania,

-        aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

 

Najbliższy Mobilny Punkt Informacyjny odbędzie się:

28 listopada 2018r. w godzinach od 12:00 do 15:00 – Urząd Gminy i Miasta w Sianowie,  

ul. Armii Polskiej 30 – sala posiedzeń


Dla kogo?

Indywidualne rozmowy ze specjalistą ds. funduszy europejskich skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich: do społeczności lokalnej, osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli III sektora oraz wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

 

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie

Al. Monte Cassino 2, 75 – 412 Koszalin

tel. 94 31 77 405/407/409

e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl


Data wydarzenia: 
28-11-2018 12:00
Adres wydarzenia: 
Sala posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30
Organizator: 
okalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Mobilne: 
0