Powiadamianie sms o podatkach i opłatach lokalnych

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów informuje, że wprowadzony został SMS-owy system informowania zobowiązanych o terminie zapłaty lub o powstaniu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie sms Urząd Gminy i Miasta Sianów będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe ( sms-y), które pozwolą na uniknięcie kosztów wysyłanego upomnienia ( koszt 11,60 złotych).

  1. Przypominające o terminie płatności ( nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu)

lub

  1. W przypadku występowania zaległości ( w terminie nie później niż 21 dni po upływie terminu płatności). Jeżeli zobowiązany uiści zaległości w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (sms), to uniknie kosztów upomnienia.

W związku z powyższym zachęcam wszystkich do wypełnienia oświadczenia – druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie Państwa numeru telefonu do celów podatków i opłat lokalnych. Oświadczenie można złożyć u Sołtysa, bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów ul Armii Polskiej 30 w Sianowie, w godzinach jego pracy, przesłać pocztą tradycyjną ( dla celów dowodowych zaleca się przesłać listem poleconym) lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP (oświadczenie przesłane za pośrednictwem e-mail nie będą akceptowane).

Powiadamianie sms-owe dla osób zainteresowanych jest bezpłatne.

Oświadczenia – druk zgody można będzie pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów,  przy ulicy Armii Polskiej 30, Biuro Obsługi Interesantów (BOI) oraz  ze strony internetowej gminy – tutaj.

udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

inne aktualności

wypozyczalnia pomoc społeczna

PFRON – wypożyczalnia technologii wspomagająca osoby z niepełnosprawnością.

Od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON. Osoby zainteresowane …

więcej →
Inwestycja Fundusz Mieszkań dla Rozwoju 20 mieszkanie plus

Publikujemy listę wnioskodawców, którzy pozytywnie przeszli proces weryfikacji

Zgodnie z treścią § 15 ust. 2 Uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Sianowie z …

więcej →
wybory ogłoszenia

Wybory – ważne informacje organizacyjne

W dniu 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej …

więcej →

Ułatwienia dostępu