STYPENDIUM SZKOLNE  2023/2024

Stypendium szkolne przysługuje: - uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;- wychowankompublicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Kto...

Konkurs na ”Najładniejsze Stoisko Wystawiennicze”

Sianowskie Centrum Wiedzy ogłasza konkurs na ” Najładniejsze Stoisko Wystawiennicze” zaprezentowane podczas Dożynek Powiatowych w Sianowie. Celem jest promocja i prezentacja wystawców aktywnie działających na terenie Powiatu Koszalińskiego. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 września ( czwartek) 2023r. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do Organizatora w dniu Dożynek Powiatowych lub przesłać na adres...

Konkurs POWIATOWY SPECJAŁ

Sianowskie Centrum Wiedzy ogłasza Konkurs na ” POWIATOWY SPECJAŁ” podczas Dożynek Powiatowych w Sianowie 16 września 2023r. Celem konkursu jest Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o oryginalnych specjałach kulinarnych wytwarzanych na terenie Powiatu Koszalińskiego. Pula nagród: 1800 zł. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 września ( czwartek) 2023r. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć...

KONKURS na „TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY”

Sianowskie Centrum Wiedzy ogłaszamy Konkurs na ” TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY” podczas Dożynki Powiatowe w Sianowie 16 września 2023r. Głównym celem konkursu jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Powiatu Koszalińskiego. Pula nagród: 4500 zł Zgłoszenia przyjmujemy do 14 września ( czwartek) 2023r. Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: biuro@scw.com.pl Info: Centrum...

Ułatwienia dostępu