Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Czyste powietrze

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”

Program „Czyste Powietrze” prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego albo najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest dla właścicieli oraz współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach.

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie informuje, że na terenie naszej gminy znajduje się punkt konsultacyjno-informacyjny w budynku urzędu pok. 1 bud. A (główny budynek), w którym beneficjenci otrzymają informacje nt. programu oraz otrzymają pomoc w uzupełnianiu wniosków o dofinansowanie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 94 34 69 510, pisząc na adres poczty elektronicznej: mwozniak@sianow.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu.

Aktualizacja 19.01.2023 r.